credit: depositphotos

בדיקת סקר NIPT (non-invasive prenatal testing) יכולה לזהות בעיות במטען הגנטי של העובר ברמת
דיוק גבוהה בעזרת בדיקת דם האם בלבד.
הבדיקה אינה פולשנית, אורכת דקות אחדות ומאפשרת לצוות הרפואי לקבל את המידע על מטענו הגנטי של
העובר, ולפיו לאתר מומים או פגמים גנטיים שונים, אם קיימים כאלו, עוד בשלבי ההיריון הראשונים (משבוע
10).

אני בהריון – מה עכשיו?
חודשי ההריון ידועים כתקופה סוערת מלווה בהתרגשות, חששות, אי ודאות, שינויים או בקיצור – הרבה סימני
שאלה לקראת הבאות.
עוד לפני שמתחילים להתלבט איך לעצב את החדר או באיזה עגלה לבחור, רבות מאתנו תוהות לגבי שלל
הבדיקות שעלינו לעבור במהלך חודשי ההריון. לא פעם ריבוי הבדיקות וההמלצות מותירים אותנו בתחושת
בלבול.
בדיקת NIPT כבר עשית?
כולנו יודעות שבדיקות הסקר המומלצות הן חשובות, הכרחיות אך לא בהכרח מספקות. אחת הבדיקות
המוכרות ביותר אך המלחיצות כל אישה הרה היא בדיקת מי שפיר, הנהוגה בטרימסטר השני ועיקר מטרתה
היא שלילת קיומם של מחלות או פגמים גנטיים. החשש המרכזי בביצוע הבדיקה היא אי הנוחות שמלווה
בבדיקה, הסיכוי להפלה בעקבות הבדיקה (0.5%) והעובדה שהיא מבוצעת בשלב יחסית מתקדם של ההריון.
פיתוח חדיש שיצא לאחרונה לשוק הינה בדיקת סקר NIPT (non-invasive prenatal testing) אשר יכולה
לזהות בעיות במטען הגנטי של העובר ברמת דיוק גבוהה בעזרת בדיקת דם בלבד. ממש כמו זו שנעשית אצל
אחות קופת החולים. הבדיקה אינה פולשנית, אורכת דקות אחדות ומאפשרת לצוות הרפואי לקבל את המידע
על מטענו הגנטי של העובר, ולפיו לאתר מומים או פגמים גנטיים שונים, אם קיימים כאלו, עוד בשלבי ההיריון
הראשונים.
אז מה ההבדל בין מי שפיר ל-NIPT?
זו הדרך הבטוחה לדעת אם לעובר יש מומים ו/או תסמונות בשלב מוקדם מאוד של ההריון (החל משבוע 10)
מבלי לסכן את ההריון בבדיקה פולשנית. בעוד דיקור מי שפיר נחשב לבדיקה פולשנית שבמהלכה מוחדרת
מחט דקה וארוכה אל חלל הרחם (דרך הבטן או דרך הנרתיק) כדי לשאוב ממנו מי שפיר, בבדיקת NIPT
מוחדרת מחט דקה אל מתחת לפני העור, בהליך שאינו מוגדר פולשני.

 בדיקת דם פשוטה לאם ללא סיכון לעובר ולהריון
 ניתנת לביצוע בשלבים מוקדמים של ההריון – החל משבוע 10
 מאפשרת ניתוח של כל כרומוזום בגנום העובר
 מתאימה לנשים שאינן מעוניינות לבצע בדיקת מי שפיר
+ תמונה
בדיקות בהריון – אשלים בהמשך
חשוב להדגיש כי ההחלטה לגבי ביצוע של כל בדיקה היא שלך.
הנתונים לקוחים מאתר משרד הבריאות :
www.health.gov.il/Subjects/pregnancy/during/examination/Pages/permanent.aspx