קניתם דירה מקבלן ומאחרים לכם את הכניסה? כנראה שמגיע לכם פיצוי

המדריך המלא לאיחור במסירת דירה

לגבי חוזים לרכישת דירה שנחתמו עד לתאריך  6/7/22, על פי חוק המכר, קבלנים מחויבים לשלם פיצוי על איחור במסירת דירה, אם לא העבירו אותה לרשותו של הרוכש בתום 60 יום מהמועד שנקבע בחוזה. אם אתם במצב דומה, עליכם לדעת שישנם כלים משפטיים העומדים לרשות רוכשי דירות שנתקלו בקבלן לשלם פיצויים כדין במקרה של איחור במסירת דירה.

אחת מההתחייבויות המשמעותיות ביותר של קבלנים כלפי רוכשי הדירות, היא למסור את הדירה במועד המוסכם. בכל הסכם מכירת דירה נקבע מועד מסירה, שבו מתחייב הקבלן להעניק לרוכשים את המפתחות לדירה החדשה. במקרה שבו מועד המסירה של הדירה מתעכב, מגיע לרוכש הדירה פיצוי כספי בהתאם לחוק.

במסגרת חוק המכר (דירות), התשל"ג-1973, נקבע כי יש לספק הגנה לרוכשי דירות שהעבירו להם את הדירה באיחור, מעל 60 ימים מהמועד הקבוע בהסכם. יש להדגיש שהחוק מתייחס לפיצויים ללא הוכחת נזק, ואין בהוראותיו של סעיף זה לגרוע מזכויות אחרות שיש לרוכשים בהתאם לכל דין. לכן, רצוי לתבוע פיצויים מהקבלן בגין נזקים ממוניים נוספים שנגרמים עקב האיחור במסירת הדירה, כמו תשלום בגין מציאת מקום לינה חלופי, שכירות, אחסנת ציוד או עוגמת נפש.

החוק לא קובע את סכום הפיצוי המדויק אלא רק את אופן חישובו. לכן, עלולה להתעורר מחלוקת בין הקבלן לבין הרוכשים בנוגע לשיעור הפיצוי. נשאלת השאלה – אז מה היקף הפיצויים על איחור במסירת דירה?

הדין קובע כי שיעור הפיצויים שייפסקו לטובת רוכשי הדירה ייגזר מדמי השכירות המוערכים של הדירה שנמכרה. עבור עד שמונה חודשים מרגע שלף מועד המסירה שנקבע בהסכם, חייב הקבלן בפיצוי הנגזר מדמי השכירות של דירה דומה במיקומה ובגודלה של הדירה הנמכרת, בתוספת של 50%. עבור יתרת תקופת האיחור, חייב הקבלן בפיצוי הנגזר מדמי השכירות של דירה דומה במיקומה ובגודלה של הדירה הנמכרת, בתוספת של 25%.

היות וביום  7.7.2022 נכנס לתוקף תיקון מספר 9 לחוק המכר (דירות), התשל"ג-1973. חוק זה, יחול על כל החוזים לרכישת דירה שייחתמו מיום 7.7.22  ואילך את הוראות חוק זה זה כמפורט באופן הבא :

אם מוכר דירה יאחר במסירת דירה לתקופה העולה על חודש ימים, הקונה יהיה זכאי לפיצוי כמפורט להלן:

עבור תקופת איחור – החל מחודש לאחר מועד המסירה ועד ארבעה חודשים – פיצוי בגובה שכר הדירה בדירה דומה בגודלה ובמיקומה. עבור כל חודש, כולל חלק מחודש, החל מהחודש השני שלאחר מועד המסירה שנקבע בחוזה;

בגין החודשים החמישי עד העשירי של איחור – פיצוי בגובה 125% משכר הדירה בדירה דומה עבור כל אחד מהחודשים האמורים, כולל חלק מחודש;

בגין החודש ה-11 והלאה – פיצוי בגובה 150% משכר הדירה בדירה דומה, עבור כל אחד מהחודשים האמורים, כולל חלק מהחודש;

הפיצוי ישולם בסוף כל חודש עבור אותו החודש.

באילו מקרים מותר לקבלנים לאחר במסירת דירה?

לא פעם כוללים הסכמי מכירת דירה סעיפים המאפשרים לקבלנים לדחות את מועד מסירת הדירה. למשל, קבלנים רבים מאפשרים לרוכשים לבצע שינויים בדירה במהלך בנייתו של הבית המשותף. במצבים אלה, משאירים לעצמם הקבלנים את האפשרות לדחות את מועד מסירת הנכס ללא פיצוי בהתאם לשיקול דעתם, במידה שהרוכשים אכן יבקשו לבצע בה שינוי.

בנוסף, לפי חוק המכר, קבלנים רשאים לאחר במועד מסירת הדירה במידה שהאיחור נובע מנסיבות שאינן בשליטתו של הקבלן. במקרים כאלה, מועד מסירת הדירה עלול להידחות מבלי שהקונים יהיו זכאים לפיצויים.

באיזה מקרים כן מגיעים פיצויים לרוכשי הדירה?

חשוב לדעת שהממונה על חוק המכר במשרד השיכון קבע כי משבר הקורונה לא מהווה עילה לאיחור במסירת הדירה, ואינו פוטר את הקבלן מתשלום פיצוי. כך גם, התנהלות רשות ציבורית כמו חברת החשמל, תאגיד המים או הרשות המקומית, אינו מקנה לקבלן עילה לאי תשלום פיצוי בגין איחור במסירת הדירה.

בנוסף לכך, איחור במסירת דירה שנבע מהתקשרות בין הקבלן לבין גורמי מקצוע הנותנים שירותים בפרויקט, כמו קבלן מבצע, אדריכל וכיו"ב, אינו מהווה עילה לאי תשלום פיצוי על איחור במסירת הדירה.

מכל הנאמר כאן, ניתן לראות כי איחור במסירת דירה מקבלן עלול להעלות מספר סוגיות משפטיות מורכבות העוסקות בזכאות לפיצויים סטטוטוריים ולכן כדאי להיוועץ עם עורך דין מוסמך לפני שמתחילים הליך משפטי.

הכותב הינו עו"ד גיא הרשקוביץ למקרקעין ונדל"ן, מקהילת זאפ משפטי.

מאת: מערכת

הנגיף הסיני ממשיך לגבות קורבנות ולהתפשט מהעיר ווהאן לרחבי העולם המערבי. אנחנו אספנו עבורכם את עשר התיאוריות הטובות ביותר בנוגע למקור ולמניעים של התופעה שמאיימת על כל העולם בתחילת 2020.

תאוריה מספר 1: הוירוס פותח במעבדה ללוחמה ביולוגית סינית ובטעות זלג אל אנשי העיר על ידי אחת העובדות (חולה מספר 0).

על פי התיאוריה הוירוס הוא תוצר של הנדסה גנטית או הכלאה של נגיפי קורונה וזנים אחרים של וירוסים המיועדים לשמש כנשק ביולוגי להשמדה המונית או לטיהור של מיעוטים אתניים. קונסיפרצית נגיף הקורונה הזו אינה ייחודית לוירוס מסוג זה וגם בעבר הועלו ביחס להתפשטות נגיפים אחרים בגפיות עולמיות כמו סארס.

עוד טוענים נטען כי נגיף הקורונה הוא נשק ביולוגי או לכל הפחות אמצעי כנגד אוכלוסיות מסוימות אך התפרצותו היא לא כתוצאה של שימוש מכוון ונשלט בו אלא הוא תוצאה של ניסוי שיצא מכלל שליטה או טעות שגרמה להתפרצותו. השמועות מציעות גם הסבר לפיו מכון ביולוגי בעיר ווהאן, מקור התפרצות הנגיף, הוא שהוביל להתפרצות הנגיף בטעות כנשק ביולוגי שאבדה הבקרה עליו.

תאוריה מספר 2: הקורונה הוא וירוס ידוע ויש עליו פטנט כבר כמה שנים, הסינים פיתחו אותו לצורכיהם והוא דלף מהמכון הביולוגי בווהאן.

בהמשך לשורה האחרונה בתאוריה מספר 1 (דליפת הנגיף בעיר ווהאן), אחת הטענות הנפוצות ביותר היא שיש לוירוס פטנט כבר תקופה לא קצרה. בשלל פוסטים בפייסבוק ובטוויטר נטען כי הנגיף החדש יוצר בכוונה תחילה. בין השאר נטען כי מי שאחראי ליצירתו הוא המרכז האמריקני לבקרה ולמניעה של מחלות, שייצר אותו לכאורה ב-2015. המרכז הוא סוכנות ממשלתית של ארה"ב. חלק מהגולשים אף צירפו לטענה שלהם תיעוד לכאורה של רישום פטנט על-ידי המרכז, רישום שלדבריהם מחזק את טענתם.

האם גם קיים בעולם חיסון נגד קורונה? אולי, וייתכן מאוד שמישהו לא מעוניין שישתמשו בו – או מחכה שהמשבר יחריף כדי לגרוף רווחים. הקביעה הזו מופיעה בפייסבוק ובטוויטר, בסרטונים ובבלוגים. לא ברור האם הוירוס והופץ במכוון או לא, אך ייתכן שהמירוץ העולמי למציאת התרופה לקורונה הוא למעשה חלק ממשחק אכזרי שאנחנו נאלצים לקחת בו חלק ואנשים רבים מאבדים את חייהם. אגב, לאחרונה הודיע מכון הבריאות הלאומי האמריקאי כי מוצר של חברה בשםModerna  עבר בהצלחה ניסויים בבעלי חיים. הוא יוכל להיכנס לניסוי בבני אדם תוך כמה חודשים, אך עדיין מדובר בחצי שנה עד שנה של בדיקות עד שהחיסון יגיע לשימוש מסחרי, אם בכלל.

תאוריה מספר 3: הסינים יודעים על הוירוס כבר בסוף 2019  אך לא הפיצו את המידע ולא החלו בהגנה.

נטען כי רופא העיניים לי וונליאנג הבחין כבר בדצמבר בשבעה מקרים של נגיף, שלדעתו דמו לסארס, אך הוא התבקש מהרשויות להפסיק "להפיץ דברים כוזבים".

הוא נדבק בעצמו ולאחרונה זכה למעמד של גיבור כשהתגלה שהוא זיהה את הנגיף הקטלני בתחילתו – אך הוא לא הצליח לשרוד ונפטר בשבועיים האחרונים.

מקור ההידבקויות, לפי ההערכות של לי, היה השוק של פירות ים הואנאן בווהאן והחולים שהו בהסגר בבית החולים שלו. ב-30 בדצמבר הוא העביר הודעה לרופאים אחרים בקבוצת צ'ט שבה הזהיר אותם מפני ההתפרצות וייעץ להם ללבוש בגדי מגן כדי להימנע מזיהום.

לאחר שחלה העלה לי פוסט לרשתות החבריות ובו דיבר על ניסיונות הטיוח של הרשויות המקומיות בסין בעניין הנגיף. מספר ימים לאחר מכן הוא זכה לביקור של גורמים מהלשכה לביטחון הפנים, שאמרו לו לחתום על מכתב שבו הואשם בהפצת "דברים כוזבים המפריעים מאוד לסדר החברתי".

רק ב-20 לינואר הכריזה סין על ההתפרצות של הווירוס כמצב חירום.

(התמונה מקבוצת הטלגרם "קורונה וירוס – עדכונים")

תאוריה מספר 4: האם הקורונה באמת מדבקת ברמה כה קיצונית או שלמישהו נוח לדאוג שנחשוב כך?

אין ספק שהקורונה הפכה להיות המילה המפחידה ביותר בעולם בשבועות האחרונים, אבל האם היא באמת כה מדבקת, או שמשקרים לנו?

הרי אנחנו זוכרים את השקרים בכל הנוגע לאבעבועות השחורות. בסופו של דבר ד״ר תומאס מאק, המומחה הגדול ביותר בעולם שבילה את חייו בחקר האבעבועות השחורות, קבע חד משמעית שהיא לא הייתה כה מדבקת כמו שסיפרו לנו.ד״ר מאק ערך מחקרים בפקיסטאן ובאירופה והממצאים חד משמעיים:
נדבקו רק אלה שישבו ממש ליד מיטת החולה. המחלה לא הסתובבה ברחובות. רק אם ישבת ליד החולה נדבקת.

והקורונה? עוד מוקדם לדעת, אבל בהחלט ייתכן שבעוד מספר שנים יתברר שהוירוס לא באמת היה מדבק ברמות שאנחנו קוראים ושומעים. אולי מישהו רוצה שנחשוב ככה כדי ליצור פאניקה בכל העולם…

תאוריה מספר 5: הוירוס מהונדס והופץ בכוונה כדי להתחיל בביצוע של דילול אוכלוסין בסין. הוא תוכנן לפגוע בגילאי 70-80 ובכך יוכל לחסוך עלויות פנסיה לדור הזה ועלויות סיעוד.

בנגיף החדש חלו יותר מ- 43,100 אנשים ברחבי העולם (צריך לקחת את המספרים בעירבון מוגבל) אולם נראה כי מעט מאוד ילדים נמנים ברשימות. כ- 80% מהאנשים שמתו מהנגיף בסין היו מעל גיל 60, ו- 75% סבלו ממצבים שהיו קיימים לפני כן, על פי דוח שפרסם לאחרונה נציבות הבריאות הלאומית של סין.

זקנים, במיוחד החולים, הם נטל על הכלכלה בכל חברה. ניתן לפנות את הכסף שהזקנים "גוזלים" מהתקציב על עידוד ילודה.

בנוסף, הם זוכים להטבות מיוחדות אשר עשויות להכביד על מצבה הכלכלי של המדינה.

האם ייתכן שהנגיף הונדס בשביל לתקוף את המבוגרים ובדגש את הזקנים בחברה?

תאוריה מספר 6: הוירוס תוכנן במקור כדי שיהיה צורך בחיסון חדש ובכך יסב הכנסות מטרופות לחברות התרופות?

אפריל 2018:  הקואליציה לחדשנות במוכנות אפידמיולוגית בשיתוף עם הקרן של ביל גייטס העניקו רישיון לפיתוח חיסון לקורונה מזרח תיכונית וקדחת הלאסה – שני וירוסים אשר מחוללים מגפות ברגעים אלה בסין ובניגריה ובדיוק מספר חודשים לאחר שנערך תרגיל המדמה התפרצות מגיפה עולמית.

כאמור, כעת העולם מתמודד עם הוירוס המהונדס שפותח בסין לצורך "מחקר". וביל גייטס? הוא צוטט כבר לפני מספר חודשים טוען שאנחנו לפני "סדר עולמי חדש". כעת גם דווח כי גייטס תרם 100 מיליון דולר למאבק העולמי בנגיף הקורונה. מעניין מאוד.

תאוריה מספר 7: הסתרת מספר המתים האמיתי מהווירוס הסיני הקטלני.

בעוד הדיווחים הם על עשרות אלפי נדבקים בנגיף ומעל אלף אנשים שמתו ממנו עד עתה, מופצים דיווחים על מוות של המוני בני אדם בסין, על כך שאנשים רבים מסתובבים ברחובות ופשוט נופלים ומתים, על קברים המוניים ובהם מתים רבים בנגיף או על אינדיקציות לכך.

המילארדר הסיני הגולה גואו וונגווי, המתגורר בארה"ב בה אימץ את השם מיילס קווק, טען השבוע כי השלטונות בסין מסתירים את מספרי המתים והנדבקים האמיתיים מווירוס הקורונה, הגבוהים לדבריו עשרות מונים מהנתונים הרשמיים.

לדבריו, יש לו 'מידע פנימי' – נתונים שהודלפו לו ממפעילי קרמטוריומים לשריפת גופות בעיר ווהאן – מוקד התפרצות הנגיף – יתכן כי מספר המתים מגיע ל-50 אלף, ומספר מקרי ההידבקות מסתכם ב-1.5 מיליון.

(התמונה מקבוצת הטלגרם "קורונה וירוס – עדכונים")

תאוריה מספר 8: מקור הוירוס משוק החיות בווהאן והגיע דרך עטלפים. הסינים נוהגים לאכול חיות לא מבושלות.

ההתפרצות החלה בעיר הוואן, מרכז תעשייה וצומת תעבורה מרכזי שבו גרים כ- 11 מיליון בני אדם. נראה כי מקורו בשוק מקומי שבו נמכרו למאכל – ללא פיקוח – דגים, פירות ים, נחשים, עטלפים וסוגי בשר אחרים. משם התפשט למרכזים אורבניים גדולים יותר כמו בייג'ינג ושנגחאי ולמדינות שונות ברחבי העולם, תחילה יפן ודרום קוריאה, ובהמשך גם ארצות הברית וצרפת.

כזכור, כבר עלתה האפשרות שמקור הנגיף בעטלפים, ואכילתם הינה דבר שכיח בסין. בשוק בהוואן נמכרים מאכלים האקזוטיים רבים ומגוונים, וזו בהחלט עשויה להיות הסיבה שמחלת הקורונה נוצרה.

תאוריה מספר 9: מדובר בספין של דונלד טראמפ לקראת שנת הבחירות בכדי לחזק את ארה״ב ולהחליש את כלכלת סין.

נגיף הקורונה והכלכלה הסינית. התפשטות הנגיף צפויה להביא למשבר דרמטי בכלכלה הסינית ובחברות הענק הסיניות. נציין  רק שסין היא הכלכלה השנייה בגודלה בעולם, שנייה לארצות הברית.

הסינים כבשו כל מקום אפשרי והפכו למדינה עצומה ועוצמתית כשהשאיפות שלהם פולשות גם להיי טק ולפיתוח בינה מלאכותית דבר שיאפשר להם להשתלט על העולם. בעידוד המערב, סין הינה בין האחראיות העיקריות להפשרת הקרחונים, זיהום האוויר וניצול ציני של כל משאבי הטבע. במהלך העשורים האחרונים, סין, שרצתה להעלות את מעמד הביניים במדינה, העניקה תמריצים רבים לחברות לבוא ולייצר בשטחה – וגם הצליחה בכך. על פי הפרסומים, כ-19% מכלל הייצור בעולם עבר לסין.

טראמפ שם לב לתופעה וכזכור, פתח בחזית כלכלית עם הסינים וגרם למעצמות מסחריות אמריקאיות להעביר חלק משרשרת הייצור שלהם מסין למדינות אחרות.

סין הולכת לספוג מהלומה כלכלית גדולה בעקבות הנגיף והשאלה החשובה היא איך ארה"ב תוביל בהמשך את פתיחת השערים מול הסינים – טראמפ קובע, הוא שולט בעצם על הייבוא מסין, גם בלי המכסים. זו כנראה הסיבה שהסינים הורידו את המכסים על מוצרים מארה"ב. זה גם הוירוס, אבל זה בעיקר הצורך "להשלים"  עם טראמפ, שאין ספק כי הוירוס התגלה לעולם בטיימינג מושלם מבחינתו.

תאוריה מספר 10: הוירוס יכול לעבור במשלוחים המגיעים מסין לכל מקום בעולם, אפילו לישראל.

"נגיפי הקורנה אינם שורדים כל כך הרבה זמן על משטחי נייר ובד", כך ניסו להרגיע אותנו בנוגע להזמנת מוצרים מסין, בטח כשחג הפורים בפתח.

נתחיל במה שידוע – ההדבקה מתרחשת כנראה במגע קרוב (עד מטר וחצי-שניים) עם אדם נשא, דרך טיפות זעירות מדרכי הנשימה שלו המתפזרות לאחר עיטוש או שיעול. טיפות אלה יכולות להגיע לפה ולאף של אנשים קרובים, או להישאף לריאות. דרך העברה זו נפוצה בנגיפים אחרים מסוג קורונה וגם בשפעת. בדרך כלל אנשים מדבקים ביותר כשהם בשיאה של המחלה (שיאם של הסימפטומים). לא ידוע מה פרק הזמן שהנגיף שורד על משטחים, אך סביר להניח שלא הרבה זמן.

גם הזמן שבו הוירוס נמצא בגוף לא ברור לגמרי. בהתחלה דובר על 14 יום, אחרי זה כבר היו דיבורים על 21 ימים וכן הלאה.

עם כל הדברים שלא מגלים לנו בהקשר של הנגיף, גם הזמנת משלוח תמימה מסין בתקופה הנוכחית עוד עשויה להיות קטלנית. מישהו מוכן להגיד שהוא בטוח במאה אחוז לבצע את פעולת הרכישה?

(התמונה מקבוצת הטלגרם "קורונה וירוס – עדכונים")

ואחרונה לסיכום:

על פי ויל  מירזאיאנוב : דווח כי שברי נגיף HIV נמצאו בגנום של נגיף הווארוהון ווהאן, מה שאומר שהנגיף נוצר באופן מלאכותי. פענוח הגנום מתפרסם בקישור זה.

נגיף סיני מסוכן הוא נגיף שעבר שינוי גנטי כמו Bat-SARS, שעבר מניפולציה על ידי הצבא הסיני.

שני רכיבים נפרדים של רצף גנטי מ- HIV-1, הנגיף הגורם לאיידס, התווספו לנגיף הקורונוי-דמויי Bat-SARS במעבדה, המאפשר להדביק ריאות אנושיות דרך קולטני ACES2, לתקוף את האדם מבפנים ולהרוס את יכולתו של הגוף להילחם בזיהום, להפחית תאי דם לבני אדם. הנגיף הסיני (או ווהאן) הוא למעשה נשק ביולוגי צבאי.

תמונה: depositphotos

 

כשליש מהנשים בגילאי 25־34 סובלות מיובש בנרתיק, ובאופן לא מפתיע – מחציתן מדווחות שזה מפריע להן בקיום יחסי מין. כך עולה מסקר שערך לאחרונה מכון הסקרים גיאוקרטוגרפיה עבור חברת כצט. בסקר השתתפו 407 נשים בנות 18 ומעלה, ולפי הנתונים – 37% מהנשים במגזר הדתי סובלות מהתופעה המטרידה לעומת 27% מהנשים החילוניות. אלא שהחילוניות מודאגות ממנה יותר – 20% מהן מוטרדות ממנה מאוד לעומת 16% מהדתיות. רוב הנשים אינן מדברות על יובש נרתיקי עם הרופא שלהן.

אז מהו בעצם יובש נרתיקי ?

יובש נרתיקי הינו מצב בו הנרתיק אינו לח לקראת ובמהלך קיום יחסי מין או פעילות מינית. מבחינה רפואית מדובר במצב שבו רמת האסטרוגן נמוכה.

ד"ר עידן מיליצ'ר, מטפל זוגי ומיני ואחראי מרפאת הסקסולוגיה באיכילוב: "לא רק בגיל המעבר קיים קושי בסיכוך הנרתיק. לא מעט נשים בגיל צעיר חוות יובש נרתיקי מסיבות גופניות או רגשיות. הטיפול ביובש נרתיקי משתנה ומותאם לכל אישה בהתאם לגילה, מצבה הגופני, מצבה הנפשי ומצבה הזוגי, כשהמטרה היא צמצום הפגיעה באיכות החיים ומניעת נזקים לטווח הרחוק".

מה אפשר לעשות?

ניתן לפתור את המצב בעזרת חומרי סיכוך ,  להעשיר את התזונה בירקות, להעשיר את התזונה בסויה ולצרוך ויטמין E.

תמונה: depositphotos

 

משחק לוח הכפל של PlayMath מאפשר לכל ילד להצליח ללמוד בקלות את לוח הכפל ע״י יצירת חווית לימוד חיובית המשלבת בתוכה אלמנטים ויזואליים וקוליים שהוכחו כמוצלחים ביותר בתור שיטת לימוד!

אנו יודעים שלוח הכפל יכול להיות המכשול הראשון בלימודי מתמטיקה אצל ילדים, דבר אשר יכול להיגרר שנים במידה והנושא לא מתפתח כנדרש. לוח הכפל כמובן גם מהווה בסיס לימודי נרחב מגיל צעיר ללימודי ההמשך במתמטיקה כך שאם ישנו בסיס טוב בלוח הכפל, המשך הלימודים בחשבון יהיה קל יותר בבית הספר היסודי.

תחושת ההצלחה של ילדיכם תקנה להם תחושת מסוגלות וביטחון עצמי שהם המפתח להתפתחותם האישית, הנאה מהמשחק עצמו והכל תוך לימוד בקצב אישי ומותאם לכל רמה שהיא. זכרו- במינימום של מספר דקות ליום אנו מבטיחים את הצלחת ילדיכם! זו לא סיסמא, אלא החזון שלנו בתור יוצרים ומחנכים.

למשחק לוח הכפל כבר אלפי הורדות בכל העולם מארה"ב ,אנגליה , אוסטרליה עד למצרים, אלג'יר ומרוקו.

היכנסו, הורידו ותלמדו

תמונה: depositphotos

 

החג הגדול של השנה (פסח-2018) כבר מגיע.. ואיתו החופשים הילדים והסרטים..
כמו בכל שנה חופשת הפסח מביאה עימה "סרטים" במיוחד להורים שביננו
אבל כמובן שיהיו גם לא מעט סרטים שאפשר לראות בקולנוע 🙂
אז הכנו לכם כאן גלריה קצרה של 3 סרטי ילדים שבאמת אבל ממש שווה לקחת את הילדים לראות בפסח הקרוב.

אז הנה הסרט הראשון שצריך לרוץ אליו! עם או בלי הילדים. ממש לרוץ!

הקדמונים היא קומדיה היסטרית מהיוצרים זוכי האוסקר של "וולאס וגרומיט" ו"מרד התרנגולים" (למי שלא ראה – לרשום ברשימת: צפייה חובה!) בדיבובם של אלי פיניש ואופירה אסייג.
מדובר בסיפור קלאסי על חבורת ברברים פרימיטיבים שהגיעו לצומת דרכים בחיים – בעל כורחם. הם נאלצים להלחם על סגנון חייהם המיושן באמצעות משחק כדור-רגל מול קבוצת השליט החדש שדורש שינוי וקידמה!
הסרט מלא בהומור מקסים שאפשר למצוא בכל פריים של היוצרים המדהימים של הסרט. בסופו של יום מדובר בסיפור על אנשים היוצאים לקרב חייהם כנגד כל הסיכויים. וזה תמיד נושא מצויין לכל סרט או סיפור.

לסרט הבא >

תמונה: depositphotos

 

רבים מאיתנו עובדים ובוחרים יום יום נותני שירות רבים בין אם ספקים מהם אנו מקבלים שירותים שונים בעבודה ובין אם בבית כשאנו רוצים לטפל באינסטלציה לא תקינה, תוספת של נקודת חשמל, תיקון מכונת כביסה ועוד.
בעשורים האחרונים כולנו מבינים שלא מספיק לקבל רק שירות מקצועי אנו מצפים להתנהלות מקצוענית – במילים אחרות אנחנו כבר לא מסתפקים רק ב:"מה" אנחנו מצפים גם ל"איך".
ארגונים כיום משקיעים תקציבים גדולים בפיתוח תודעת שירות ומבדלים עצמם מהמתחרים שלהם בשירות שהם מציעים ללקוחות.
מקצוענות היא אוסף של התנהגויות, תכונות ודרך פעולה שמוציאה אל הפועל את המקצועיות.
ניקח לדוגמא חברת בנייה שבונה ומשווקת פרוייקטי בנייה. הציפייה של הלקוח היא שלכל אורך הפרויקט משלבי השיווק ועד קבלת המפתח הביצוע יהיה מקצועי – עמידה בתקנים, הקפדה על סטנדרט בנייה איכותי ללא תקלות ובמקביל ולא פחות חשוב יתנהל באופן מקצועני, כלומר דגש על עמידה בלוחות הזמנים שסוכמו, זמינות לשאלות ובירורים ועוד.
התמהיל שבין מקצועיות למקצוענות היא שמייצרת את הבידול בין החברות והיא שמייצרת בסופו של דבר את ההבדל בין טוב למצויין.
מאפיינים של נותן שירות מצויין:
• בחירה בספק מוכר או מומלץ על ידי מכרים – אין חכם כבעל ניסיון.
• הקפדה על חתימת חוזה בצורה יסודית ולא נמהרת
• הגדרת יעדים ברורים לביצוע – תאום ציפיות ברור מול הלקוח
• תמחור הוגן
• זמינות
• עמידה בלוחות זמנים והתראה מבעוד מועד כשיש עיכובים
• אמינות בדיווח ובביצוע – מה שמבטיחים מבוצע
• בקרה פנימית על ביצוע ועמידה ביעדים טרם העברה ללקוח
כשחושבים לעומק על כל הספקים ונותני השירות שאנו באים איתם במגע ביומיום רבים מהם לא עומדים בכלל המאפיינים שמנינו. בחלק מהמקרים אנו מסכימים להסתפק בטוב ולא במצויין כדי להנות ממחיר יותר זול או אספקה מהירה על חשבון איכות. אך כשמדובר בנושאים החשובים שבהם אנחנו לא יכולים להתפשר על המצויינות חשוב שנזכור מה מבדיל בין ספק מקצועי למקצוען – המצויינות!

תמונה: depositphotos

 

ריצ'רד הקטן שגדל עם חסידות בטוח שהוא גם כזה. לקראת עונת הנדידה הוא מתרגש אך מגלה את האמת. כציפור דרור הוא לא ישרוד את המסע. הצטרפו אל ריצ'רד בקומדיית הרפתקאות לכל המשפחה! בקרוב בקולנוע.

תמונה: depositphotos

 

מכירים/זוכרים את המשפט: "האם זה ארנב בכיס שלך? או שאתה פשוט שמח לראות אותי?"
אז יש מצב שפיטר ראביט הוא אותו הארנב שאליו מתכוונים ששומעים את המשפט הזה.
כלומר, מדובר בארנב חצוף במיוחד. יש שמועות שהסרט עורר לא מעט ספקות בצופים רבים שהשמרנים מהם טענו שהסרט אינו מתאים לצפיית ילדים.
אני לא יודע מה איתכם, אבל אמירה שכזו מספיקה לגרום לי לרצות מאוד לראות את הסרט וברור שאקח את שני הבנים שלי שמאוד ישמחו להכיר ארנב גס רוח!

חזרה ל-קולנוע
חזרה ל-דף הבית

 

מכירים את זה שאומרים לילד: "אתה יכול להיות כל מה שתרצה!" אז זהו – שלא. או, בעדינות.. לא בדיוק, בערך או אולי.. בכל אופן, במרכז העלילה בסרט "לעוף על אפריקה" יש לנו את ריצ'רד הקטן שהוא ציפור דרור שגדל במשפחת חסידות. מן הסתם, (למרות שזה לא מובן מאילו) הוא גדל לחשוב שהוא שווה בין שווים. כלומר הוא חושב שהוא חסיד או חסידה לכל ענייו ודבר. אז זהו שלא.
סרט מקסים עם המון מסרים חיוביים. שמעמידים במבחן את האמירה: "אין דבר העומד בפני הרצון!"


לסרט הבא >

תמונה: depositphotos

 

על ההבדלים בין דירות 5 חדרים בין הפרויקטים השונים בעיר רעננה

במשך שנים רעננה ידועה כעיר מבוקשת המשלבת איכות חיים גבוהה לצד אפשרויות תעסוקה ורמת חינוך גבוהה. על אף הביקוש המתמיד לדירות גדולות, מרווחות ומודולריות אשר מאפשרות גמישות, היצע הדירות הגדולות בעיר מצומצם ביותר ומאופיין בהבדלים משמעותיים מבחינת גודל, מפרט ומחיר.

עם זאת, בשנים האחרונות רעננה מתחדשת בפרוייקטי בנייה בהיקפים שלא ידעה שנים ארוכות. היצע הדירות החדשות בעיר נחלק בין שכונת נווה זמר החדשה, מרכז רעננה המשופע בפרויקטים של התחדשות עירונית, ולאחרונה נוספה שכונת הבוטיק הפופולארית "נאות שדה", הנמצאת בצפון העיר. בכל השכונות, מרבית הדירות המוצעות הן קטנות (בנות 100-70 מ"ר) ורק כ 30% מהדירות הן גדולות, בנות 5 חדרים ומעלה.

שכונת נווה זמר מציעה כ-4,000 דירות. מדובר בשכונה הגדולה ביותר ברעננה שעתידה לקלוט למעלה מ- 12,000 נפש. כ 30% מהדירות בשכונה עתידות להיות בנות 5 חדרים ומעלה. אם נבקש לרכוש דירה חדשה אצל חברות הנדל"ן נמצא דירות חמישה חדרים בשטחים שנעים בין 124-115 מ"ר, עם מרפסות בשטח של כ 12- מ"ר. הדירות נחשבות קטנות יחסית, לרוב עם מפרט אחיד והן מוצעות במחיר ממוצע של 2.7 מיליון שקל. המחיר המבוקש אינו אטרקטיבי במיוחד לאור העובדה כי השכונה סובלת כיום מפיתוח איטי והיעדר תשתיות למגורים.

מיזמי ההתחדשות העירונית במרכז העיר רעננה עשויים גם הם להוות פוטנציאל למעוניינים בדירת 5 חדרים. אולם, התחדשות בלתי פוסקת מכבידה משמעותית על התשתיות העירוניות ועל התנועה באזורים הוותיקים של העיר וקשיים אלו אינם מתורגמים במחירי דירות חמישה חדרים אשר חלקן מוצעות גם תמורת כ 3- מיליון שקלים, בעיקר ברדיוס המקיף את רחוב אחוזה. מחיר יקר לכל הדעות.

אלטרנטיבה נוספת מוצעת בשכונת "נאות שדה" החדשה ומסומנת כדבר הגדול הבא באזור השרון. שכונה שמתאימה הן לזוגות צעירים ולמשפרי דיור והן למצמצמי דיור המחפשים חווית מגורים מפנקת. השכונה אינטימית וכוללת כ- 400 יחידות בלבד ונהנית ממיקום מעולה בין מרכז העיר, לאזור התעסוקה וההיי-טק, עם קרבה לקניון רננים ולקאנטרי קלאב. השכונה ממוקמת במרחק דקה מכביש 4, 2 דקות מכביש 531 החדש ובסמוך לעוקף הצפוני של רעננה, שיחבר את כביש 4 לכביש חוף ולנתיבי איילון. עבודות התשתית בשכונה נמצאות לקראת סיום.

חברת אלקטרה מגורים שבונה ומשווקת ב"נאות שדה" את מתחם "אלקטרה בשדרה" מציעה 4 בניינים יוקרתיים בני שש עד שבע קומות המעוצבים בסגנון תל אביבי. המתחם כולל 94 יחידות דיור גדולות ומרשימות ביניהם דירות 5 חדרים גדולות במיוחד בשטח של 133 מ"ר עם מרפסת בשטח של 19 מ"ר. הדירות כוללות סלון מרשים ומפנק עם שני כיווני אוויר, מיזוג אוויר מרכזי ומערכת של בית חכם. בנוסף, הדירות אשר נהנות מתכנון מוקפד ואטרקטיבי, מגיעות עם יחידת "ילד מתבגר", מחסן לכל דירה וחנייה פרטית בחניון תת-קרקעי. הדירות ממוקמות בבניינים נמוכים יחסית, עם 22 עד 24 דיירים בכל בניין אשר נהנה מלובי כניסה מפואר ושתי מעליות.

אין ספק כי ניתן למצוא דירות חמישה חדרים באזורים שונים בעיר, אך ב"אלקטרה בשדרה" גודל ומפרט הדירה, המיקום, רמות הגימור והחשיבה על הפרטים הקטנים הופכים את ההחלטה למשתלמת ביותר.