תמונה: depositphotos

=============================
[מה הסיפור עם שבדיה הקרה אך הלוהטת מבחינה מולטי-תרבותיות]

מדוע האפידמיולוג אנדרס טגנל, שבהמלצתו נמנעה שבדיה,
מלהרוס את הכלכלה של אזרחיה כמו בשאר המדינות,
ולפגוע ביתר רבדי החיים השבדים,
חוזר בו ובמקום לנוח על זרי דפנה,
"מודה בטעות"?

והאם היתה כאן 'טעות'?
או שטעות מכוונת – ורק למראית עין 'טעות'.

קודם כל אזכיר,
ששבדיה כבר פגועה אנושות.

איני מעודכן במספרים,
אבל שבדיה של המאה הנוצרית הקודמת אינה אותו שבדיה של ימינו אלה.
גלי ההגירה העצומים, ותרבות הפשיעה והאונס שהביאו עימם,
הפכו את שבדיה למאקרו-קוסמוס של העיר ת"א (כולל דרום ת"א ויפו),
שכונות בורגניות לבנות בסמיכות לפרברים של מהגרים,
שהמשטרה השבדית אינה מעזה להיכנס אליהם.

החורף הסקנדינבי אינו פשוט,
ובמדינות הללו יש תחלואה גבוהה וגם תמותה גבוהה,
ודווקא בגלל התוספת העצומה של נחשולי המהגרים שמביאים איתם חולים רבים,
שבאים ממדינות חמות יותר ואינם מורגלים להתמודד עם הקור הסקנדינבי

ובנוסף יש לזכור –
שהחיסון נגד שפעת, במיוחד בשנה האחרונה, גובה המון קורבנות.
כמו בכל המדינות.

להפחיד את השבדים מהצטננות?
זה כמו למכור קרח לסוחר אסקימואי.

אתם יודעים איך מבצעים ניסוי?
מעמידים קבוצת ניסוי – שהיא הקבוצה העיקרית בה מכניסים את הגורם המשפיע.
ולעומתה צריכה להיות גם קבוצת בקרה, בה לא יופיע הגורם המשפיע,
כדי לאשש שתוצאות הניסוי נגרמו עקב נוכחות הגורם המשפיע,
ולא מסיבות אחרות.

רוב העולם שקיבל ממשרד הבריאות העולמי את תכתיבי הונאת הקורונה,
הוא קבוצת הניסוי.

אבל חשוב להראות לעדרי הכבשים – לאנושות,
מהי עונשה של קבוצת הבקרה,
זו שלא קיבלה על עצמה את תכתיבי הונאת הקורונה.

ואז בודקים אם הגורם המשפיע – הוא זה שגורם לתוצאות,
ולשם כך נבחרה שבדיה.

כדי להראות לעולם – ככה יעשה למדינה שלא מקבלת עצות "חכמות".

כעת תבינו, כפי שהסברתי לעיל – שבדיה הרוסה מכמה בחינות,
ולגרום לאזרחים הותיקים שם המאויימים מידי יום,
בגניבה, רצח, אונס ועוד כל מיני פשיעות,
לפחד בגלל 'הצטננות',
זה לא מעשי כמו אצלנו.

הם פשוט לא יפחדו,
ולא יסכימו לתכתיבים מצד ההנהגה העממית שלהם (להבדיל מאצלנו),
להרוס את הפרנסה והכלכלה של עצמם,
ועקב כך – להוריד ולהשפיל את המקומיים הותיקים לרמה הכלכלית והחברתית של המהגרים.
הם לא יסכימו להרוס את מה שנקרא 'מעמד הביניים' – להבדיל מאצלנו.

לכן,
זה היה פשוט נוח,
מבחינת קברניטי העולם,
לבחור בשבדיה כקבוצת הבקרה,
זו שלא בולעת את ה'תרופה' – את תכתיבי הונאת הקורונה,
כדי לעשות ממנה משל ושנינה לפני כל המדינות,
ולהראות לכל העדרים בעולם,
ככה ייעשה למדינה שלא מתנהלת לפי תכתיבי ארגון הבריאות העולמי,
ולא מפחדת מ"קורונה".

כדי להראות לכולם ולנו,
הנה, ניסינו להיות 'אמיצים' ולא לפחד מהקורונה,
וזה לא עזר.
ניסינו וזה לא עזר.

ולגבי החיסון עם השבב?
השבדים הריצו פיילוטים מוצלחים על חלקים גדולים מהציבור היותר מוביל את הדעות בשבדיה,
סטודנטים ואנשי הייטק,
כך שלא תהיה להם בעיה כ"כ גדולה לקבלו.

ומספרי התמותה שם מסיבת ה"קורונה"?
מנופחים ומוגזמים כמו ביתר המדינות.

וההנהגה ושדרת הפקידים השבדית?
בצמרת השחיתות המערבית,
למרות הדימוי הלבן הנקי.

לסיכומו של עניין – שבדיה כ'קבוצת בקרה' נועדה לנפח בעינינו את הונאת הקורונה.
להפחיד אותנו ב'מספרים' כדי שנאמין שקיימת 'מגיפה